Klanttevredenheid

RAPPORTAGE CQ-INDEX VV&T SARA THUISZORG MET BEHULP VAN FACIT

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index.

1       Conclusies

1.1      Inleiding

De conclusies hieronder zijn weergegeven per thema en indicator Goede Zorg. In bijlage 2 bij deze rapportage zijn de vragen die onder de indicatoren vallen volledig uitgeschreven.

Omdat er voor Sara Thuiszorg minder cliënten aangeschreven zijn dan de reguliere CQI steekproefomvang, namelijk 83 in plaats van 110, zijn ook de conclusies gebaseerd op de antwoorden van een kleiner aantal cliënten: er waren uiteindelijk 49 respondenten. Dat kan gevolgen hebben voor de analyse van de uitkomsten: hoe minder respondenten er immers zijn, hoe groter de kans dat antwoorden van één of enkele cliënten het totaalbeeld voor Sara Thuiszorg vertekenen.

1.2      Conclusies op indicatorniveau

De resultaten laten voor Sara Thuiszorg een significante verbetering van +17% zien op de indicator ‘Ervaren informatie’. Op de overige indicatoren (bejegening, verzorging, kwaliteit personeel en inspraak) is de score gelijk gebleven of licht verbeterd ten opzichte van 2012.

1.3      Conclusies op vraagniveau


Thema 4.    Mentaal welbevinden

Indicator 4.3  Ervaren bejegening

Van de geraadpleegde thuiswonende cliënten zegt 91% dat de zorgverleners aandachtig naar hen luisteren en dat hun zorgverleners goed antwoord geven op hun vragen. Volgens 89% van de respondenten heeft hun zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met hen gaat.

Indicator 4.5 Ervaringen met (lichamelijke) verzorging

96% van de geraadpleegde cliënten geeft aan de verzorging te krijgen op de manier waarop zij dat willen, en 92% geeft aan de persoonlijke verzorging (hulp bij douchen/wassen, aankleden, haren kammen, enzovoorts) te krijgen op de momenten waarop zij dat willen.
54% van de cliënten zegt de dingen te kunnen doen die zij belangrijk vinden en 91% geeft aan zich met thuiszorg goed te kunnen redden in het dagelijks leven.

Thema 5.    Kwaliteit van de zorgverleners

Indicator 5.4  Ervaren kwaliteit personeel

94% van de geraadpleegde thuiswonende cliënten zegt dat de zorgverleners goed op de hoogte zijn van hun ziekte(n) of gezondheidsproblemen. 98% van de cliënten vertrouwt de zorgverleners en is van mening dat de zorgverleners vakkundig werken. Volgens 70% van de geraadpleegde cliënten werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts, een specialist, fysiotherapeut of diëtiste).

Thema 6.    Kwaliteit van de zorgorganisatie

Indicator 6.1  Ervaren inspraak

Van de geraadpleegde thuiswonende cliënten zegt 87% mee te kunnen beslissen over de inhoud van de thuiszorg die ze krijgen (over de soort taken en werkzaamheden). 89% zegt mee te kunnen beslissen over de tijdstippen en dagen waarop ze thuiszorg krijgen en 78% over van wie (welke zorgverlener) zij thuiszorg krijgen.
92% van de geraadpleegde cliënten geeft aan dat Sara Thuiszorg de afspraken over de  zorg goed nakomt en 96% vindt dat Sara Thuiszorg voldoende open staat voor hun wensen.

Indicator 6.2  Ervaren informatie

85% van de geraadpleegde thuiswonende cliënten zegt te weten bij wie ze met hun vragen en problemen terecht kunnen bij Sara Thuiszorg en 93% vindt dat Sara Thuiszorg (de leidinggevende of directie) goed reageert op hun vragen en suggesties.
91% van de geraadpleegde cliënten zegt het op tijd te horen als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie. 98% van de cliënten zegt dat ze Sara Thuiszorg overdag (van 9 tot 17 uur) telefonisch goed kunnen bereiken, en 85% zegt te weten hoe en wanneer hun contactpersoon bij Sara Thuiszorg telefonisch bereikbaar is.

Indicator 6.3: Aanbevelingsvraag

Voor Sara Thuiszorg geldt dat 4,3% van de respondenten een criticaster is, 34,8% een passief tevreden respondent en 60,9% een promotor. De Net Promotor Score voor Sara Thuiszorg is 57.

Cijfers totaaloordeel

Aan het einde van de vragenlijst is aan de cliënten gevraagd om middels een cijfer een totaaloordeel te geven over Sara Thuiszorg en over de zorgverleners van Sara Thuiszorg.

Het meest voorkomende cijfer voor Sara Thuiszorg is een 8. Het hoogste cijfer is een 10 en het laagste een 5. Het gemiddelde cijfer voor Sara Thuiszorg is een 8,3.

Voor de zorgverleners van Sara Thuiszorg is het meest voorkomende cijfer een 8. Als hoogste cijfer is een 10 gegeven en als laagste een 5. Gemiddeld worden de zorgverleners van Sara Thuiszorg met een 8,7 beoordeeld.

Start typing and press Enter to search