Welkom bij Sara Thuiszorg

Sara Thuiszorg is een Amsterdamse thuiszorginstelling gevestigd in het centrum van Amsterdam, nabij de Jordaan. Ons team van enthousiaste Sara’s, mensen met ruime werk- en levenservaring, staan garant voor professionele zorg en hulp. We hebben verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en huishoudelijke hulpen in dienst om u precies te kunnen bieden wat u nodig heeft. Om de teamgeest te versterken belegt ons bureau regelmatig bijeenkomsten voor de medewerk(st)ers waarop ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Tevens verzorgen wij bijscholingsbijeenkomsten.

De kleinschaligheid van ons kantoor heeft voor u als voordeel dat u bij Sara Thuiszorg nooit een nummer zult zijn. U hoeft uw naam maar te noemen en al onze kantoormedewerkers hebben binnen enkele seconden uw gegevens voor zich, zodat u altijd snel wordt geholpen. Als u belt krijgt u ook geen keuzemenu, maar direct een medewerker aan de lijn.

Bij Sara Thuiszorg werken voornamelijk medewerkers van rond de vijftig jaar, die een ruime ervaring in de zorgsector hebben en ook de nodige levenservaring. Persoonlijke aandacht en continuïteit van zorg staan bij ons hoog in het vaandel. Dat betekent dat de medewerk(st)er aandacht voor u heeft en dat u zoveel mogelijk een vaste medewerk(st)er bij u thuis heeft.

Missie

In de missie van Sara Thuiszorg staat de persoonlijke benadering centraal.

Ze luidt: “Bij ons is professioneel ook persoonlijk.”

Voor Sara Thuiszorg betekent dit dat er een zo goed mogelijke  ‘match’ is tussen cliënt en zorgverlener. Daarbij zijn niet alleen de professionele kwaliteiten van een medewerker van belang (heeft hij/zij de juiste/vereiste opleiding en ervaring om de gevraagde zorg te kunnen verlenen), maar ook andere aspecten, zoals de mate van flexibiliteit en de persoonlijkheid van zorgverlener en aanvrager.

Visie

De visie van Sara Thuiszorg vindt haar weerslag in een aantal uitgangspunten.

Persoonlijke aandacht en begeleiding:

Zo veel mogelijk wordt gewerkt met een vaste zorgverlener per cliënt, waarbij een zo goed mogelijke match wordt gemaakt tussen zorgvrager en medewerker.

De persoonlijke benadering beperkt zich niet tot de directe zorgverlening. Als relatief kleine organisatie kan Sara Thuiszorg garanderen dat de kantoormedewerkers de cliënten kennen. Cliënten (of familieleden) die contact opnemen met het kantoor krijgen bijna altijd een medewerker te spreken die op de hoogte is van de situatie.

Professionaliteit:

Sara Thuiszorg werkt met medewerkers die zeer veel ervaring hebben in de zorgverlening. Met cliënten wordt een zorgovereenkomst afgesloten. Ook wordt per cliënt gewerkt met een zorgmap, een zorgplan en een indicatie. Hierdoor is de continuïteit van de zorgverlening, ook bij eventuele uitval van de vaste kracht, gegarandeerd. Daarnaast zijn de werkwijzen van de organisatie vastgelegd in procedures en onderdeel van het kwaliteitssysteem. Sara Thuiszorg is sinds 2007 in het bezit van het HKZ-Certificaat.

Start typing and press Enter to search